lantbruk

  • Växtodling Gödsel, utsäde och frö
  • Spannmål Vi tar emot spannmål för vidare transport
  • Växtskydd
    Ogräs-, svamp- och insektsbekämpning
  • Foder
  • Sträckfilm/nät