Butik/Byggvaruavdening

 • Verktyg
 • Elverktyg
 • Lim,Fog,Tejp
 • Järnvaror - spik, skruv, bult, mutter, beslag mm
 • Lås mm
 • Färg och Spackel mm
 • Plåt -hängrännor och plåttak
 • Markrör, dräneringsrör mm
 • Skydds- och arbetskläder
   
Virke
 • Tryckimpregnerat virke
 • Reglar
 • Råspont
 • Ytterpanel mm

 Skivmaterial
 • Gipsskivor
 • Spånskivor
 • Golvspånskivor
 • Board
 • Plywood
 • OSB
 • MDF
   
 Gjutning och Grund
 • Murblock
 • Cement och bruk
 • Markavlopp
 • Plintar
 • Armering , Armeringsnät mm
   
Isolering
 • Cellplast
 • Isolering
 • Byggfolie
   
 Tak
 • Takavvattning
 • Takpannor
 • Underlagspapp mm
 • Takplåt
 • Takplast